Školení BOZP

Nabízíme následující školení

Dle zákoníku práce je zaměstnavatel zaměstnancům povinen zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a  soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování!

  • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
  • školení řidičú referentů
  • školení práce ve výškách
  • školení pro obsluhu tlakových , zdihacích a dalších zařízení
Odpovědný a individulání přístup k zákazníkovi
Dlouholeté zkušenosti v oboru
Zastoupení při jednání se státními kontrolními orgány
Odborná a rychlá poradenská činnost
Šetříme váš čas
a peníze
V našich řadách je soudní znalec v oboru BOZP
Nahoru