Dokumentace požární ochrany

Dle požadavku zákona o PO č. 133/1985 Sb. zpracováváme dokumentaci požární ochrany

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby dle zákona o PO plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

  • Posouzení požárního nebezpečí
  • Začlenění provozované činnosti
  • Stanovení organizace požární ochrany
  • Požární řády + přílohy PŘ
  • Požární poplachová směrnice
  • Textová a grafická část evakuačních plánů
  • Řád ohlašovny požárů
  • Operativní karty - dokumentace zdolávání požárů
  • Tematické a časové plány školení a odborné přípravy PPH
Odpovědný a individulání přístup k zákazníkovi
Dlouholeté zkušenosti v oboru
Zastoupení při jednání se státními kontrolními orgány
Odborná a rychlá poradenská činnost
Šetříme váš čas
a peníze
V našich řadách je soudní znalec v oboru BOZP
Nahoru